HORARIO
lunes, 02 de octubre de 2006
ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN ORDUTEGIA
 
 
Haur Hezkuntza: 4 eta 5 urteko gelak
 
Lehen Hezkuntza: 1go, 2., 3. mailak
 
Lehen Hezkuntza: 4., 5., 6. mailak
 
16:00-etatik 17:00-etara (salbuespen bat **)
 
 
 
ASTELEHENA
ASTEARTEA
ASTEAZKENA
OSTEGUNA
CAPOEIRA
LH 4, 5, 6
(Aldai patronatuan)
 
LH 4, 5, 6
(Aldai patronatuan)
 
HOCKEY
LH 4, 5, 6
(Batzokiko zelaian)
 
LH 4, 5, 6
(Batzokiko zelaian)
 
INGELESA
LH 1, 2, 3
LH 4, 5, 6
LH 1, 2, 3
LH 4, 5, 6
HH4, HH5
**(16:00-16:45)
HH4, HH5
**(16:00-16:45)
JUDO
 
LH 1, 2, 3
(gimnasioan)
 
LH 1, 2, 3
(gimnasioan)
MULTIKIROLA
 
LH 1, 2, 3
(Batzokiko zelaian)
 
LH 1, 2, 3
(Batzokiko zelaian)
PSIKOMOTRIZITATEA
(Txikirritmo)
HH4, HH5
(gimnasioan)
 
HH4, HH5
(gimnasioan)
 
 
 
 
 
  
13:30-etatik 14:20-etara
 
ASTELEHENA
ASTEARTEA
ASTEAZKENA
OSTEGUNA
Pintura eta Marrazketa
HH 4-5
LH 1-2
 
HH 4-5
LH 1-2
 
 
 
 
HORARIO DE LAS ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES
 
 
Infantil: aulas de 4 y 5 años
 
Primaria: cursos de 1º, 2º y 3º
 
Primaria: cursos de 4º, 5º y 6º
 
De 16:00 a 17:00 (** salvo excepción)
 
 
 
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
CAPOEIRA
4º, 5º, 6º
(en Patronato Aldai))
 
4º, 5º, 6º
(en Patronato Aldai)
 
HOCKEY
4º, 5º, 6º
(Campo del Batzoki)
 
4º, 5º, 6º
(Campo del Batzoki)
 
INGLES
1º, 2º, 3º
4º, 5º, 6º
1º, 2º, 3º
4º, 5º, 6º
Infantil 4 y 5 años
** (16:00-16:45)
Infantil 4 y 5 años
** (16:00-16:45)
JUDO
 
1º, 2º, 3º
(En el gimnasio)
 
1º, 2º, 3º
(En el gimnasio)
MULTIDEPORTE
 
1º, 2º, 3º
(Campo del Batzoki)
 
1º, 2º, 3º
(Campo del Batzoki)
PSICOMOTRICIDAD
(Txikirritmo)
Infantil 4 y 5 años
(En el gimnasio)
 
Infantil 4 y 5 años
(En el gimnasio)
 

 

De 13:30 a 14:20
 
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
Pintura y Dibujo
Infantil 4-5  
Prim. 1º-2º
 
Infantil 4-5   
Prim.1º-2º